من از اینستا بدم میاد

درخواست حذف این مطلب

هرچه می رم اینستاگرام، متنفرتر میشم ازش.

چقدر آدمای داخل اینستا، بی در و پیکر و بی حیا شده اند...

از بازیگرامون گرفته تا بقیه ی آدمای اونجا...چقدر تیپ و رفتارها و پز دادن هاشون نفرت انگیزه...

اون تو، هیچ خبری از حیا نیست. از انسانیت نیست. از اخلاق نیست. 

خیلی بی در و پیکره. خیلی نفرت انگیزه.

اونقدر فضای اونجا تلخ و ابه که دلم می سوزه برای اون تعداد اندک آدمهای با سوادی که توی اونجاها پست های خوبی می ذارن.انگار زحمت هاشون حل میشه. ذوب میشه. محو میشه اصلا.